FAQ

Complaint & Feedback

Sitemap

Search

Assalamualaikum

Page Title

Assalamualaikum

Search

Open Data

*Information in Bahasa Melayu

Definisi Data Terbuka

 1. Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

  Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. NRE dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

  Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0.

  Senarai Data Terbuka JAWHAR

  1. Senarai Agensi Pengelola Umrah Berstatus Muassasah
  2. Senarai Lokasi Hotel Wakaf
  3. Kadar Purata Nisab Harga Emas
  4. Senarai Harga Pasaran Emas Penentuan Nilai Nisab Zakat
Scroll to Top
Skip to content