FAQ

Complaint & Feedback

Sitemap

Assalamualaikum

Page Title

Assalamualaikum

JAWHAR Intranet

Sistem Pengurusan Pentadbiran JAWHAR adalah pusat capaian keatas aplikasi-aplikasi yang dibangunkan khusus untuk pengguna warga JAWHAR. Sistem aplikasi ini memberi kemudahan kepada warga JAWHAR dalam melaksanakan tugas-tugas rasmi yang berkaitan. Selain itu ia memberi manfaat yang sangat baik kepada pihak pengurusan dalam memantau dan menyelaras pelaksaan peraturan dan arahan pentadbiran jabatan yang ditetapkan. Sistem Pengurusan Pentadbiran JAWHAR ini juga adalah sebagai laman alternatif komunikasi dalam membantu warga JAWHAR yang menhadapi masalah teknikal ICT selain pusat perkongsian maklumat dan ilmu melalui ruang FORUM yang disediakan.

JAWHAR Intranet

( Only for JAWHAR Officer and staff)

Scroll to Top
Skip to content