Soalan Lazim

Hubungi Kami

Maklum Balas

Peta Laman

Assalamualaikum

Page Title

Assalamualaikum

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

DATO’ HAJI ZAMANI AHMAD BIN MANSOR
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 
 
PERANAN CIO
 
 
   1. Peneraju Perubahan melalui Penjajaran Pelan Strategik ICT (ISP) Jabatan dengan keperluan Pelan Pembangunan Nasional
  • Memacu Perancangan Strategik ICT Jabatan; dan

  • Mengukuh tadbir urus ICT Jabatan.

  2. Peneraju dalam Pengukuhan Dasar, Standard dan Amalan Terbaik Global
  • Memacu pemakaian (adoption) Enterprise Architecture (EA) dalam Jabatan;   

  • Memacu kesesuaian peraturan/dasar/standard/amalan terbaik dalam pelaksanaan Kerajaan Elektronik; dan   

  • Memacu pelaksanaan perkhidmatan gunasama ICT (ICT shared services) dalam Sektor Awam.

  3. Peneraju Penggalakan Pembudayaan ICT (ICT Acculturation) dalam Sistem Penyampaian Perkhidmatan Jabatan.
  • Memacu hala tuju penjajaran program ICT Jabatan.

  4. Peneraju Inovasi melalui Aplikasi Kerajaan Elektronik, Infrastruktur dan Keselamatan ICT
  • Mengenal pasti perkhidmatan generasi baru (new generation services); dan

  • Memacu perkongsian maklumat ke arah perkhidmatan cross-agency.

Scroll to Top
Skip to content