Awam Kerajaan Warga JAWHAR

Transaksi Perkhidmatan Online

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2020

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
Semakan khairat (Derma/Sedekah) yang berdaftar dan sah
Semakan/Carian Tesis Universiti berkaitan bidang Teras JAWHAR 0
Permohonan Dan Semakan  Pendaftaran Program JAWHAR 0
Semakan  Agensi Pengelola Umrah Yang Sah
Semakan/ Carian Penerbitan oleh JAWHAR 0
Jumlah

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2019

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
Semakan khairat (Derma/Sedekah) yang berdaftar dan sah 275 289 281 350 348 300 259 289 554 636 113
Semakan/Carian Tesis Universiti berkaitan bidang Teras JAWHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permohonan Dan Semakan  Pendaftaran Program JAWHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan  Agensi Pengelola Umrah Yang Sah
Semakan/ Carian Penerbitan oleh JAWHAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 275 289 281 350 348 300 259 289 554 636 113

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2018

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
Semakan khairat (Derma/Sedekah) yang berdaftar dan sah  950 292 616 1000 2152 4402 3349 2928 2578 2500 1002 693
Semakan/Carian Tesis Universiti berkaitan bidang Teras JAWHAR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Permohonan Dan Semakan  Pendaftaran Program JAWHAR  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semakan  Agensi Pengelola Umrah Yang Sah  –
Semakan/ Carian Penerbitan oleh JAWHAR 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 950 292 616 1000 2152 4402 3349 2928 2578 2500 1002 693

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2017

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
SISPAA 2 0  1 0 0 0  0  0 0 0 0 0
Sistem Pendaftaran Program JAWHAR 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0
Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat 10  12  23 8  0  0 6 5  6  8 7 2
Sistem Tempahan Kenderaan Jabatan 31 52 61 46 75 36 34 43 46 45  53 8
Jumlah 43 64
 85  54 75  36 40 48  52  53  60   10

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2016

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
iSPAAA 0 2 0 0  2  0 0 0  0 0 0 0
Sistem Pendaftaran Program JAWHAR 1 0 398  327  0  0 0 149  31 107 0 0
Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat 27 33  36 26  38  11  16  41  13 40 19 14
Sistem Tempahan Kenderaan Jabatan 62 45 66  79  61  62  43 78 53 67 60 47
Jumlah 90  80 500   432 101 73 59  268  97  214  79 61

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2015

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
e-Wakaf  –  –  –  –
e-Bayanat  –  –  –  –  –
iSPAAA  –  –  –  –  –  –  –
Sistem Pendaftaran Program JAWHAR 120 0 63 0  0  0 0 1  0  1 0 0
Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat 33 26 22 37  19  19  22  34 20 24 24 13
Sistem Tempahan Kenderaan Jabatan 51 47 97 77  66  73  50 77 62  67  60 54
Jumlah 204 73 182 114  85  92  72  111  82  92  84  67

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2014

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
e-Wakaf
e-Bayanat
iSPAAA 0 2 2 1
Sis-Daftar 0 0 0 31
Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat 34 21 17 48 27 26 16 23 26 37 28 16
Sistem Tempahan Kenderaan Jabatan 22 60 59 67 82 80 55 59 69 74 58 44
Jumlah 56 83 76 117 110 106 71 82 95 142 86 60

Transaksi Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2013

Perkhidmatan Online Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dis
e-Wakaf 0 0 0 0 63 47 427 477 110 2 11 0
e-Bayanat 0 0 0 0 6 0 0 0 8 1 0 0
iSPAAA 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Sis-Daftar 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0
Sistem Tempahan Bilik Mesyuarat 34 28 26 25 17 22 17 15 36 27 22 14
Sistem Tempahan Kenderaan Jabatan 66 69 89 66 73 113 94 50 97 77 83 58
Jumlah 100 99 117 91 161 182 538 542 471 107 118 72

Hubungi JAWHAR
Jabatan Wakaf, Zakat & Haji (JAWHAR)
Aras 8-9, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya (KIP),
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3,
62100 Putrajaya, Malaysia
Talian Awam
Telefon: +(6) 03-8883 7400
Faks: +(6) 03-8883 7406
Emel: pejabatam[at]jawhar[dot]gov[dot]my
Statistik
Kemaskini Terakhir: 18 Oktober, 2021 @ 11:47 AM
Top