Public Government JAWHAR Staff

Jurnal Pengurusan JAWHAR

Kaedah mendapatkan artikel jurnal tersebut hanya boleh dibuat melalui serahan tangan sahaja di Bahagian Penyelidikan dan Kerjasama Antarabangsa (BPKA), Aras 9, Jabatan Wakaf Zakat Dan Haji (JAWHAR), Kompleks Islam Putrajaya, Jalan Tun Abdul Razak, 62100 Presint 3, Putrajaya dengan menghubungi pegawai iaitu En Ahmad Ariffin bin Jofferi di talian 03-8883 7403/ ariffin@jawhar.gov.my atau Pn Noor Azura binti Zainal di talian 03-8883 7435/ noorazura@jawhar.gov.my

SENARAI TAJUK ARTIKEL JURNAL JAWHAR DARI TAHUN 2007-KINI

BIL TAJUK JURNAL PENULIS BIDANG VOL
1 Cabaran Dalam Mempertingkatkan Potensi Pembangunan Tanah Wakaf Hasnol Zam Zam Ahmad Wakaf Vol. 1, No.1, 2007
2 Pengurusan Zakat Kontemporari Ab. Rahim Zakaria Zakat Vol. 1, No.1, 2007
3 Pengukuhan Institusi Mal Di Malaysia: Perancangan Dan Hala tuju Dr. Siti Mashitoh Mahamood Mal Vol. 1, No.1, 2007
4 Peranan Agensi Pelancongan Dalam Meningkatkan Kualiti Pengelolaan Urusan Haji Dan Umrah Dr. Sohaimi Hj Mohd Salleh, Haji/Umrah Vol. 1, No.1, 2007
Sharifful Hakim Suman
5 Isu-Isu Semasa Berhubung Pembangunan Tanah Wakaf Abu Bakar Manat Wakaf Vol. 1, No.1, 2007
6 Penerokaan Sumber Baru Dalam Zakat Di Malaysia Musa Ahmad Zakat Vol. 1, No.1, 2007
Arifin Md. Salleh
Abdullah Hj Said
7 Evaluation Of Existing Software For Simulating Of Crowd At Masjid Al-Haram S. Smarmady Haji/Umrah Vol. 1, No.1, 2007
F. Haron
M. M. Mohd Salahudin
A. Z. H. Talib
8 Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Harta Tanah Di Wilayah Pembangunan Iskandar (WPI) Prof. Madya Dr. Siti Mahamood Wakaf Vol. 1, No.2, 2007
Dr. Asmak Ab. Rahman
Hasnol Zam Zam Ahmad
Syarqawi Muhammad
9 Dana Wakaf Pendidikn: Satu Tinjauan Awal Abdul Halim Sunny Wakaf Vol. 1, No.2, 2007
10 Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Dr. Muhammad Yamin Ismail Zakat Vol. 1, No.2, 2007
11 Amalan ‘Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat Di Malaysia Prof. Madya Dr. Hassan Bahrom Zakat Vol. 1, No.2, 2007
Syawal Kaslam
12 Performance Indicator Model For Zakat Institution Abd Halim Mohd Noor Zakat Vol. 1, No.2, 2007
Rozman Hj. Md Yusof
Ahmad Che Yaakob
13 Sisitem Pengurusan Dana Secara Islam: Satu Penelitian Norhazimah Che Hassan Baitulmal Vol. 1, No.2, 2007
14 Perbezaaan Riba & Jual Beli: Satu Analisis Naziree Md Yusof Baitulmal Vol. 1, No.2, 2007
15 Falsafah Pengurusan Harta: Tinjauan Qurani Mohd Gunawan Che Ab. Aziz Baitulmal Vol. 1, No.2, 2007
16 RFID Technology For Security And Surveillance System Muhammad Rafie Hj. Mohd Arshad Lain-lain Vol. 1, No.2, 2007
17 Pembangunan Laman Web: Keberkesanannya Dan Faktor-Faktor Kritikal Supaya Penggunaannya Lebih Efektif Norbaiyah Sukor Lain-lain Vol. 1, No.2, 2007
18 Kualiti Dari Perspektif Islam: Satu Pengamatan Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia Dr. Hj. Sohaimi Hj. Mohd Salleh Lain-lain Vol. 1, No.2, 2007
Mohd Gunawan Che Ab. Aziz
19 Pelaksanaan Skim Wakaf Tunai Oleh Yayasan Waqaf Malaysia Mohd Bakri Ibrahim Wakaf Vol. 2, No.1, 2008
20 Waqaf Development In Malaysia: Issues And Challenges Dr. Hj. Sohaimi Hj. Mohd Salleh Wakaf Vol. 2, No.1, 2008
Syarqawi Muhammad
21 Kekeliruan Tentang Wasiat Dalam Kalangan Masyarakat Islam Ariffin Sabirin Baitulmal Vol. 2, No.1, 2008
22 Pengurusan Dana Sedekah Secara Sistematik: Analisa Peranan Institusi Kerajaan Dan Swasta Abdullaah Jalil Baitulmal Vol. 2, No.1, 2008
Prof Dato’ Dr. Muhamad Muda
23 Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Pandangan Fuqaha Dan Kedudukannya Di Negara-Negara Islam Prof. Madya Mohd Ridzuan Awang Baitulmal Vol. 2, No.1, 2008
24 Pengurusan Wasiat Majlis Agama Isam Selangor: Kronologi, Isu Dan Cabaran Mohd Farid Mohd. Zainal Baitulmal Vol. 2, No.1, 2008
25 Isu-Isu Berbangkit Dalam Pengurusan Baitulmal Di Malaysia: Pemakaian Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370) & Bidang Kuasa Baitulmal Dalam Harta Orang Islam Prof. Madya Dr. Siti Mahamood Baitulmal Vol. 2, No.1, 2008
26 A Study On The Importance Of Education Training Among Pligrims Ilias Said Haji/Umrah Vol. 2, No.1, 2008
Dr. Mohd Rodzi Ismail
Mohd Wira Mohd Shafie
27 Prestasi Pengurusan Dan Pengendalian Operasi Haji Musim 1428h Dr. Hj. Sohaimi Hj. Mohd Salleh Haji/Umrah Vol. 2, No.1, 2008
Abdul Halim Abdullah
28 Work Stress: A Brief Perspective Of Stress Management Nikhat Niaz Ahmad Lain-lain Vol. 2, No.1, 2008
29 Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Waqaf Dr. Mohamad Akram bin Laldin Wakaf Vol. 2, No.2, 2008
Dr. Mek Wok b. Mahmud
Dr. Mohd Fuad b. Sawari
30 Pengurusan Harta Wakaf Dan Potensinya Ke Arah Kemajuan Pendidikan Umat Islam Di Malaysia Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki b. Hj. Abdul Latiff Wakaf Vol. 2, No.2, 2008
Dr. Norzaidi b. Mohd Daud
Che Zuina binti Ismail
31 Mekanisme Wakaf : Gagasan Awal Terhadap Pembangunan Dan Pembiayaan Pusat Penyelidikan Dan Perkembangan Islam Borneo Wan Ariffin b. Wan Yon Wakaf Vol. 2, No.2, 2008
Mohd Syahiran b. Abdul Latif
Prof Madya Dr. Hasan b. Bahrom
32 Pelaksanaan Skim Wakaf Tunai Oleh Yayasan Waqaf Malaysia Azri b. Ahmad Wakaf Vol. 2, No.2, 2008
33 Memperkasa Baitulmal Menerusi Undang-Undang Syariah Juraish b. Kamaruddin Baitulmal Vol. 2, No.2, 2008
34 Persepsi Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia Terhadap Wasiat Dr. Arief Salleh b. Rosman Baitulmal Vol. 2, No.2, 2008
Siti Juwariah bt Ab. Razak
35 Prosedur Pelaksanaan Pengurusan Probet Dan Surat Kuasa Mentadbir Di Mahkaman Tinggi Norhazani bt. Hamzah Lain-lain Vol. 2, No.2, 2008
36 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Dato’ Dr. Hj. Sohaimi Hj Mohd Salleh Lain-lain Vol. 2, No.2, 2008
Dr. Sr. Abdull Manaf b. Hj. Hashim
Dato’ Long See Wool
Dato’ Hj. Md Alias b Hj Kalil
Dato’ Mohd Azhari b. Ghazalli
Dato’ Hj. Za’ba b. Hj Che Rus
Pn Hasanah bt Ismail
37 Peranan Harta Wakaf Dalam Bidang Pembangunan Dan Pendidikan Ummah : Fokus Dalam Bidang Perubatan Prof. Madya Norsiah bt Sulaiman Wakaf Vol.3, No. 1, 2009
Farahdina bt Abdul Manaf
38 Konsep Agihan Zakat Dan Aplikasi Semasa Prof. Madya Dato’ Dr. Hj. Jailani b. Muji Tahir Zakat Vol.3, No. 1, 2009
39 Memantapkan Pelaksanaan Agihan Zakat Oleh Institusi Zakat Di Malaysia : Satu Saranan Penambahbaikan Dr. Mujaini b. Tarimin Zakat Vol.3, No. 1, 2009
40 Al-Ghazali’s Ethics : Zakat And Its Relationship To Organizationl Structure Among Government-Linked Company (GLC) In Malaysia Jamal b Paiman Zakat Vol.3, No. 1, 2009
41 Instrumen Hibah Dan Wasiat : Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia Mohd Zamro b. Muda Baitulmal Vol.3, No. 1, 2009
42 Isu-Isu Pembahagian Harta Pusaka Orang Islam Dalam Konteks Perundangan Malaysia Tn. Hj. Wan Abdul Halim b Wan Harun Baitulmal Vol.3, No. 1, 2009
43 Penyelarasan Undang-Undang Pewarisan : Isu Dan Penyelesaiannya Mahamad Naser b. Disa Lain-lain Vol.3, No. 1, 2009
44 Konsep Memperkasakan Infaq Fisabilillah Kepada Umat Islam Di Malaysia : Satu Sorotan Mohd Izhar Ariff b. Mohd Kashim Lain-lain Vol.3, No. 1, 2009
Prof. Madya Mohd Ridzuan Awang
45 Sistem Negara Islam : Satu Tinjauan Mohd Najib b. Syukri Saghiri Lain-lain Vol.3, No. 1, 2009
Hasan Hafizi b. Hanapi
46 National Service Programme (PLKN) Dato’ Dr. Hj. Sohaimi Hj Mohd Salleh Lain-lain Vol.3, No. 1, 2009
Dr. Sr. Abdull Manaf b. Hj. Hashim
Dato’Long See Wool
Dato’Hj. Md Alias b Hj Kalil
Dato’ Mohd Azhari b. Ghazalli
Dato’ Hj. Za’ba b. Hj Che Rus
Pn Hasanah bt Ismail
47 Kuasa Barat Dan Implikasinya Terhadap Pengurusan Institusi Wakaf Rohayu Abdul Ghani, Razali Othman Wakaf Vol.3, No. 2, 2009
48 Pengurusan Zakat Dan Wakaf Di Malaysia : Satu Langkah Ke Hadapan Abdul Ghafar Ismail Zakat Vol.3, No. 2, 2009
Noraziah Che Arshad Wakaf
49 Penilaian Komprehensif Keberkesanan Agihan Zakat Mengikut Perspektif Maqasid Al-Syariah Rosbi Abd. Rahman Zakat Vol.3, No. 2, 2009
Prof. Madya Sanep Ahmad
Prof. Madya Datuk Dr. Hj. Hailani Muji Tahir
50 Kaedah Fiqhiyyah Dalam Muamat Maliyah Mohd Najib b. Syukri Saghiri, Lain-lain Vol.3, No. 2, 2009
Hasan Hafizi b. Hanapi
51 Ibadah Haji Secara Kredit : Satu Penjelasan Antara Akta Lembaga Tabung Haji 1995 Dan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol.3, No. 2, 2009
52 Arus Perkembangan Sains Dan Teknologi Dalam Ibadah Haji Kamarulazizi Ibrahim, Mohd Sukri Shafie Haji/Umrah Vol.3, No. 2, 2009
53 Pelan Tindakan Terperinci Program Pembudayaan Integriti Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR) , JPM Dato’ Dr. Hj. Sohaimi Hj. Mohd Salleh Lain-lain Vol.3, No. 2, 2009
54 Pembangunan Kapasiti Ekonomi Asnaf Miskin : Kes Lembaga Zakat Selangor Dr. Suraiya Ishak Zakat Vol.3, No. 2, 2009
Ahmad Raflis Che Omar
Amal Hayati Isyak
55 Mekanisme Istibdal Dalam Pembangunan Tanah Wakaf : Kajian Terhadap Isu Pengambilan Tanah Wakaf Oleh Pihak Berkuasa Negeri Di Malaysia Dr. Mohd Afendi Mat Rani Wakaf Vol. 4, No. 1, 2010
56 Kesan Perundangan Ke Atas Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan : Pengalaman Aceh Zulkifli Daud Zakat Vol. 4, No. 1, 2010
Prof Madya Sanep Ahmad
57 Penyelesaian Dan Pembahagian Harta Pusaka : Isu Dan Masalah Tn. Hj. Wan Abdul Halim b Wan Harun Mal Vol. 4, No. 1, 2010
58 Struktur Organisasi Pengurusan Baitulmal Di Negeri : Ke Arah Penstrukturan Terbaik Hasan Hafizi Hanapi Baitulmal Vol. 4, No. 1, 2010
Mohamad Idris Ramli
59 Rukhsah Di Dalam Ibadat Haji: Ke Arah Mencapai Haji Mabrur Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol. 4, No. 1, 2010
60 Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Kepada Lapan Asnaf: Kajian Di Malaysia Hairunnizam Wahid Zakat Vol. 4, No. 1, 2010
Prof Madya Sanep Ahmad
Radiah Abdul Kader
61 Hak Asasi Pekerja Menurut Perspektif Islam Ahmad Munir Ishak Lain-lain Vol. 4, No. 1, 2010
62 Konsep Istibdal: Sejauhmana Amalannya Di Malaysia Prof. Madya Mohd Ridzuan Awang Wakaf Vol. 4, No. 1, 2010
63 Kedudukan Petugas Haji Yang Bertugas Di Makkah Madinah Dan Madinatul Hujjaj (Jeddah): Garis Panduan Niat Ihram Di Miqat Dato’ Dr. Hassan Hj. Ahmad Haji/Umrah Vol. 4, No. 2, 2010
Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi
64 Kesan Akaun Hutang Dan Inventori Ke Atas Nilai Taksiran Zakat Perniagaan Korporat Di Malaysia Prof. Madya Sanep Ahmad Zakat Vol. 4, No. 2, 2010
Ahmad Othman
65 Harta Wakaf Dan Keusahawanan: Suatu Analisis Konseptual Ahmad Raflis Che Omar Wakaf Vol. 4, No. 2, 2010
66 Larangan Dalam Ihram: Isu Pemakaian Selipar Atau Kasut Yang Menampakkan Semua Jari Kaki Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol. 4, No. 2, 2010
Dr. Hj. Zulkifli Mohamed Al-Bakri
67 Peningkatan Kutipan Zakat Di Malaysia : Analisa Faktor Prof. Madya Dr. Amir Husin Mohd Nor Zakat Vol. 4, No. 2, 2010
68 Kepemimpinan Beretika Berteraskan Sirah Nabi Muhammad S.A.W. Dr. Suraiya Ishak Lain-lain Vol. 4, No. 2, 2010
Ahmad Munir Ishak
69 Implikasi Perundangan Terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf Di Malaysia: Satu Kajian Dari Aspek Akta Pengambilan Tanah 1960 Dr. Mohd Afendi Mat Rani Wakaf Vol. 4, No. 2, 2010
Sayuti Abd. Ghani
70 Serahkan Zakat Anda Kepada Pemerintah: Satu Sorotan Dari Perspektif Sejarah Dan Hukum Syarak Mursalin Daeng Maggangka Zakat Vol. 4, No. 2, 2010
71 Konsep Wakaf Menurut Syeikh Daud B. ‘Abdullah Al-Fatani Dalam Furu’ Al-Masa’il Hadenan Towpek Wakaf Vol. 5, No. 1, 2011
72 Perubahan Dalam Perakaunan Zakat Di Malaysia Dr. Zahri Hamat Zakat Vol. 5, No. 1, 2011
73 Instrumen Hibah Dan Takaful Dalam Aspek Pengurusan Harta Pusaka Dr. Alias Azhar Mal Vol. 5, No. 1, 2011
Ahmad Munir Ishak
74 Wakaf Dalam Agenda Pembangunan Ekonomi Negara Di Malaysia Prof. Madya Sanep Ahmad Wakaf Vol. 5, No. 1, 2011
Nur Diyana Muhamed
75 Ibadah Haji Perjalanan Menuju Ke Arah Pendidikan Spiritual: Satu Analisis Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali Dr. Shaik Abdullah Hassan Mydin Haji/Umrah Vol. 5, No. 1, 2011
Khairul Asfani Nasir
76 Sektor Ijtimai: Ke Arah Pemantapan Sosio-Ekonomi Ummah Razali Othman, Rohayu Abdul Ghani, Ph.D Mal Vol. 5, No. 1, 2011
77 Kelayakan Dan Kedudukan Pelajar Sebagai Penerima Zakat Menurut Perspektif Islam Dr. Azman Ab. Rahman Zakat Vol. 5, No. 1, 2011
Dr. Ahmad Wifaq Makhtar
78 Prestasi Pengendalian Operasi Haji Tanah Air Bagi Musim 1431H/2010M Dato’ Dr. Sohaimi Hj. Mohd Salleh Haji/Umrah Vol. 5, No. 1, 2011
Ahmad Azhan Mohd Noh
79 Pengurusan Ibadat Haji: Kajian Keberkesanan Program Bimbingan Haji, Lembaga Tabung Haji Malaysia Di Tanah Suci Mekah 1430H/1431H Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol. 6, No. 1, 2012
Prof. Dr. Hj. Abdul Samat Musa
Tn Hj. Syed Najihuddin Syed Hassan
80 Keberkesanan Pengurusan Zakat Secara Korporat: Tinjauan Prestasi Kutipan Zakat Harta Negeri Pahang Tahun 2000-2010 Dr. Nasrul Hisyam Nor Muhamad Zakat Vol. 6, No. 1, 2012
Mohd Azli Abdullah
81 Isu-Isu Perundangan Dalam Pentadbiran Dan Pengurusan Wakaf Dan Zakat Di Malaysia Norilawati Ismail Wakaf dan Zakat Vol. 6, No. 1, 2012
82 Persepsi Amil Dan Asnaf Terhadap Lokalisasi Zakat: Kajian Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Hairunnizam Wahid Zakat Vol. 6, No. 1, 2012
Radiah Abdul Kader
Prof. Madya Sanep Ahmad
83 Teori Pemilikan Tanah Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960: Satu Tinjauan Dari Perspektif Syarak Dr. Zukifli Mohamad al-Bakri Lain-lain Vol. 6, No. 1, 2012
Prof Madya Dr. Ruzman Md Noor
Prof Madya Dr. Suwaid Tapah
84 Pengaruh Faktor Keagamaan Terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir Dan Miskin: Satu Tinjauan Awal Hairunnizam Wahid Zakat Vol. 6, No. 1, 2012
Prof Madya Sanep Ahmad
Radiah Abdul Kader
85 Pemilikan Dan Persepsi Pusaka Akta Tanah 1960: Kajian Kes Di Felda Lurah Bilut, Bentong Pahang Dr. Zukifli Mohamad al-Bakri Lain-lain Vol. 6, No. 1, 2012
Prof Madya Dr. Ruzman Md Noor
Prof Madya Dr. Suwaid Tapah
86 Bantuan Modal Zakat Dan Kejayaan Usahawan Asnaf: Isu Penentuan Jumlah Modal Optimum Prof. Madya Sanep Ahmad Zakat Vol. 6, No. 1, 2012
Aniza Hussin
Rosbi Abd Rahman
87 Peranan Institusi Wakaf Dalam Pembangunan Komuniti: Keperluan Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System) Amaludin Ab. Rahman Wakaf Vol. 6, No. 1, 2012
Zaid Ahmad
Asnarulkhadi Abu Samah
Nurdeng Duraseh Nurul Azra Ab. Malik
Nik Mohd Saiful W. Mohd Sidik
88 Pelaksanaan Ibadat Haji Jemaah Haji Malaysia Di Tanah Suci Mekah Berdasarkan Hajjatu Al-Wada’ Rasulullah S.A.W:  Analisa Hadis Jabir R.A, Fiqh Dan Faedahnya Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol. 6, No. 2, 2012
Dr. Hj. Zulkifli Mohamed Al-Bakri
Dr. Hj. Wan Abdul Fattah Wan Ismail
89 Instrumen Wakaf: Agen Transformasi Ekonomi Orang Melayu Di Malaysia Mohd Afandi Mat Rani Wakaf Vol. 6, No. 2, 2012
90 Wakaf Zuriat: Isu Dan Penyelesaian Mohd Afandi Mat Rani Wakaf Vol. 6, No. 2, 2012
91 Peranan Fatwa Dalam Pengurusan Wakaf Negeri Johor Mustapahayuddin Abdul Khalim Wakaf Vol. 6, No. 2, 2012
Nor Hani binti Zakaria
92 Wang Tidak Patuh Syariah: Konsep Dan Pelaksanaannya Di Majlis Agama Islam Selangor Abdul Halem Hapiz Salihin Baitulmal Vol. 6, No. 2, 2012
93 Pemilikan Harta Mengikut Pandangan Fuqaha’ Mohd Borhanuddin bin Zakaria, Baitulmal Vol. 6, No. 2, 2012
Prof. Madya Mohd Ridzuan Awang
Juairiah binti Hassan
94 Keadilan Dalam Undang-Undang Pusaka Islam Mohd Borhanuddin bin Zakaria Baitulmal Vol. 6, No. 2, 2012
Juairiah binti Hassan
95 Al-Riqab: Tafsiran Aplikasi Semasa Dari Sudut Syarak Prof. Dr. Zulkifli Mohamed al-Bakri Zakat Vol. 6, No. 2, 2012
96 Hajj As A Positive Institution That Promotes Happiness And Subjective Well-Being Salahuddien Ayob Haji/Umrah Vol. 6, No. 2, 2012
Zulkarnain Ahmad Hatta
Nyi Nyi Naing @ Syed Hatim Noor
97 Accomodation Needs Of The Visitors Of Al Madinah During The Seasons Of Hajj And Umrah Azhar Abdullah Abu Adhmah Haji/Umrah Vol. 7, No. 1, 2013
Nurwati Badarulzaman
Nor Áini Yusof
Abdelnaser Omran
98 Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta Orang-Orang Islam: Perspektif Masyarakat Norazila binti Mat Hussain Baitulmal Vol. 7, No. 1, 2013
Dr. Nasrul Hisyam bin Nor Muhamad
99 Model Pengurusan Pungutan Khairat (Sedekah/ Derma) Majlis Agama Islam Negeri Indera Shahril bin Mohd Shahid Baitulmal Vol. 7, No. 1, 2013
100 Perselisihan Perundangan Wakaf Tunai: Satu Analisis Pandangan Ulama Di Zaman Uthmaniah Razali bin Othman Wakaf Vol. 7, No. 1, 2013
101 Personal Hajj Assistant Habiburrahman Dastageeri Haji/Umrah Vol. 7, No. 1, 2013
102 Transformasi Pengurusan Dana Baitulmal Di Malaysia Dr. Md. Nurdin Ngadimon Baitulmal Vol. 7, No. 1, 2013
103 Pengurusan Pembangunan Harta Wakaf Secara Komersil Yang Dilaksanakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWPKL) Hydzulkifli Haji Hashim Wakaf Vol. 7, No. 1, 2013
Asmak Ab. Rahim
104 Konsep Agihan Zakat Kepada Asnaf Menurut Perspektif Islam Abdul Rahman bin Talib Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
105 Penetuan Zakat Perniagaan Di Kalangan Usahawan Di Malaysia Mohamad Noor Sahidi bin Johari Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
106 Kadar Agihan Zakat Amil Berdasarkan Mazhab Empat Dan Maqasid Syariah Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
Mahadi bin Mohammad
107 Kefahaman Masyarakat Umum Tentang Golongan Yang Berhak Menerima Wang Zakat: Siapa Yang Layak Dr Rosbi binti Abd. Rahman Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
108 Zakat: A Catalyst In Promoting Ummah’s Development: A Malaysian Experience Tn. Hj. Mohd Rais bin Hj. Alias Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
109 Persepsi Pengguna Laman Web LZS Terhadap Pembayaran Zakat Secara Atas Talian Khadijah binti Muda Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
Dr. Mohd Daud bin Awang
Dr. Husniyah Abdul Rahim @ Abdul Wahab
Dayang Shohibah binti Abang Abai
110 Peranan Zakat Dalam Mengatasi Masalah Murtad Di Kalangan Muallaf Di Malaysia: Satu Tinjauan Awal Mohd Mahyeddin bin Mohd Salleh Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
Nisar Mohammad bin Ahmad
Azman bin Ab. Rahman
111 Dana Zakat Sebagai Akses Menunaikan Haji: Analisa Pandangan Sarjana Islam Azman bin Ab. Rahman Zakat Vol. 7, No. 2, 2013
Hussein Azeemi bin Abdullah Thaidi
Muhammad Firdaus bin Ab. Rahman
112 Melestari Pembangunan Tanah Menurut Islam Nor Asiah Mohamad Wakaf Vol. 8, No. 1, 2014
113 Peranan Media Massa Dalam Mempromosikan Saham Wakaf Johor Mustapahayuddin Abdul Khalim Wakaf Vol. 8, No. 1, 2014
Nor Hani binti Zakaria
114 Zakat Ke Atas Harta Emas: Amalan Dan Perlaksanaan Di Malaysia Muhsin Nor Paizin Zakat Vol. 8, No. 1, 2014
115 Wasiat Kepada Non Muslim: Analisis Dari Perspektif Maslahah Noor Lizza Mohamed Said Baitulmal Vol. 8, No. 1, 2014
Muhammad Adib Samsudin
116 Aerosol Optical Properties Over Makkah, Saudi Arabia N. Othman Baitulmal Vol. 8, No. 1, 2014
M. Z. Matjafri
H.S. Lim
K. Abdullah
117 Garis Panduan Perlaksanaan Ibadat Haji Dan Umrah Kanak-Kanak : Satu Penjelasan Menurut Fiqh Islami Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol. 8, No. 1, 2014
Dato’ Paduka Sheikh Abdul Majid Muhammad Nur
118 Lost In Crowd: The Needs Of Pilgrims Emergency Help Pole In Arafah Nor Haniza Ishak Aniza Abdul Aziz Haji/Umrah Vol. 8, No. 1, 2014
Norhanim Zakaria
Umi Kalsum Zolkafli
Yacob Omar
119 Amalan Dan Sistem Perundangan Wakaf: Satu Analisis Terhadap Teori Pengaruh Luar Razali bin Othman Wakaf Vol. 8, No. 1, 2014
120 Kaedah Pembiayaan Secara Tradisional Dalam Usaha Membangunkan Aset Wakaf: Satu Tinjauan Awal Hydzulkifli Hashim Omar Wakaf Vol. 8, No. 2, 2014
Mohd Kamal Azman Jusof
Wan Abdul Fattah Wan Ismail
Suhaila Abdul Kadir
121 Fadilat Mengeluarkan Zakat Dan Sedekah Menurut Perspektif Al-Quran Dan Hadis Rasulullah SAW Muhsin Nor Paizin Zakat Vol. 8, No. 2, 2014
122 Meneroka Dimensi Wakaf Institusi Pendididkan Tinggi Di Malaysia Dr. Rusnadewi Abdul Rashid Wakaf Vol. 8, No. 2, 2014
Rohayati Hussin
123 Ganjaran Solat Fardhu 4 Waktu Bagi Jemaah Haji Malaysia Di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah: Satu Penjelasan Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol. 8, No. 2, 2014
Dato’ Hj. Md Daud Che Ngah
Prof. Madya Dr. Hj. Fauzi Md Amin
124 Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan Dalam Isu Wakaf Dr. Rusnadewi Abdul Rashid Wakaf Vol. 8, No. 2, 2014
125 Penetapan Kadar Zakat Fitrah: Praktis Di Wilayah Terpilih Malaysia, Indonesia, Singapura Dan Brunei Nor ‘Adha Abdul Hamid, Zakat Vol. 8, No. 2, 2014
Abdul Hadi Awang
Nazifah Mustaffha,
Nurkaliza Khalid,
Marliana Abdullah,
Muhammad Firdaus Muhammad Sabri
126 Universiti Islam Malaysia: Transformasi Pembangunan Institusi Wakaf Pendidikan Hasyeilla Abd Mutalib Wakaf Vol. 8, No. 2, 2014
Rohayati Hussin
Nur Aqidah Suhaili
Norhana Aziani Mohd Bostaman
127 Kemabruran Haji: Pandangan Dari Sudut Talbiah Tn. Hj. Tengku Aziz Raja Abdullah Haji/Umrah Vol. 8, No. 2, 2014
128 Kajian Ilmiah Dana Wakaf Pendidikan Pelajar Prof. Hj. Selamat Hashim Wakaf Vol. 8, No. 2, 2014
Mustapahayudin Abdul Khalim
Aisyah Afifah Marman
Noor Hani Zakaria
129 Persepsi Niat Penyumbang Wakaf Tunai Yang Tidak Pasti Untuk Menyumbang Lagi Dan Hubungannya Terhadap Integriti Institusi Wakaf Di Malaysia Fuadah Johari Wakaf Vol. 9, No. 1, 2015
Mohammad Haji Alias
Muhammad Ridwan Ab. Aziz
130 Pendayagunaan Tanah Wakaf Oleh Muhammadiyah: Studi Kasus Rumah Sakit Islam Jakarta Dr. H. Masúd Muhammad Nur, MM Wakaf Vol. 9, No. 1, 2015
131 Application Of Aqueous Cream On The Feet Of Malaysian Pilgrims During The Hajj Period For The Prevention Of Skin Blisters And Breakage Narazah Mohd Yusoff Haji/Umrah Vol. 9, No. 1, 2015
Imran Abdul Khalid
Hasnah Hashim
Aisyah Knight
Nizuwan Azman
132 Persepsi Pengguna Laman Web Lembaga Zakat Selangor (LZS) Terhadap Pembayaran Zakat Secara Atas Talian Khadiah binti Muda Zakat Vol. 9, No. 1, 2015
Dr. Mohd Daud bin Awang
Dr. Husniyah Abdul Rahim @ Abdul Wahab
Dayang Shohibah binti Abang Abai
133 Wakaf Dalam Sektor Pendidikan Dan Ekonomi Di Negeri Sembilan Mohamad Khairul Izwan Rifin Wakaf Vol. 9, No. 1, 2015
Wan Kamal Mujani
Izziah Suryani Mar Resad @ Arshad
134 Penyediaan Tempat Tinggal Golongan Asnaf Menurut Skim Bantuan Agihan Zakat: “Cadangan Penggunaan Tanah Wakaf” Azila Ahmad Sarkawi Zakat dan Wakaf Vol. 9, No. 1, 2015
Khairuddin Abdul Rashid
Sharina Farihah Hasan
135 Kesedaran Membayar Zakat Perniagaan: Kajian Terhadap Institusi Koperasi Di Selangor Abdul Rahman Ngatenan @ Adnan Zakat Vol. 9, No. 1, 2015
Hairunnizam Wahid
 Prof Madya Sanep Ahmad
136 Pendanaan Wakaf Ilmu Dalam Institusi Pendidikan : Tinjauan Awal Siti Zaleha Muhammad Wakaf Vol. 9, No. 2, 2015
Amaludin Ab. Rahman
Zaid Ahmad
137 Pentadbiran Tanah Wakfa dan Cabaran Dari Perspektif Perundangan di Malaysia Dr Nor Asiah Mohamad Wakaf Vol. 9, No. 2, 2015
138 Agihan Zakat Terhadap Asnaf Ibn al-Sabil di Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) Halim bin Ismail Zakat Vol. 9, No. 2, 2015
Dr Mohd Noor bin Daud
139 Agihan Zakat Terhadap Asnaf al-Riqab di Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) Halim bin Ismail Zakat Vol. 9, No. 2, 2015
Dr Mohd Noor bin Daud
140 Penipuan Pakej Umrah : Amtara Redha dan Kesedaran Hak Pengguna Mohd Faizal bin Ab. Hamid Haji/Umrah Vol. 9, No. 2, 2015
141 Pengurusan dan Pelaksanaan Wakaf : Pengalaman Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) YBhg. Datuk Haji Zainal Abidin bin Jaffar Wakaf Vol. 9, No. 2, 2015
142 Pendanaan Pembangunan Wakaf Melalui Sukuk : Cabaran dan Prospek Dr Md Nurdin Ngadimon Wakaf Vol. 9, No. 2, 2015
143 Skim Infaq lil Waqf YBhg. Dato’Haji Nooh bin Gadot Wakaf Vol. 9, No. 2, 2015
144 Kebaikan Wakaf Korporat : Analisa Manfaat Kebajikan Kepada Masyarakat Awam Oleh Waqf an-Nur Corporation (WANCorp) Nurul Azma binti Abu Bakar, Prof. Madya Dr. Muhammad Nasri bin Md. Hussain Wakaf Vol. 10. No. 1, 2016
145 Objektif Institusi Pengutip Zakat (IPZ) : Sebuah Penilaian Muhsin Nor Paizin Zakat Vol. 10. No. 1, 2016
146 Pengurusan dan Pembangunan Harta Wakaf di Negeri Kedah Darul Aman Afiffudin bin Mohammed Noor Wakaf Vol. 10. No. 1, 2016
Ahmad Zaki bin Ghazali
Mohd Afandi bin Mat Rani
147 Keperluan Amalan Tadbir Urus Korporat Dalam Penjanaan Dana Wakaf Pendidikan Tinggi Siti Zaleha Muhammad Wakaf Vol. 10. No. 1, 2016
Amaludin Ab. Rahman
Zaid Ahmad
148 Tinjauan Awal Peranan Institusi Qadhi dan Mufti Dalam Pengurusan Wakaf di Malaysia ke Arah Mencorakkan Konsep dan Amalan Wakaf di Malaysia Nor Asiah Mohamad Wakaf Vol. 10. No. 1, 2016
Sharifah Zubaidah bin Syed Abdul Kader
149 Pengagihan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam Melalui Instrumen Waqaf Pembiayaan Perumahan BBA Mohd Faisol Ibrahim Wakaf Vol. 10. No. 1, 2016
150 Wang Syubhah Hasil Dari Pelupusan Sekuriti Yang Bertukar Status Dari Sekuriti Patuh Syariah Kepada Sekuriti Tidak Patuh Syariah Yang Diisytihar Oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Haji Razli Ramli Mal Vol. 10. No. 1, 2016
Prof. Madya Dr. Azizi Abu Bakar
Dr. Ram al Jaffri Saad
151 Umrah : Lurking The Business Profitability And Eradicating Fraudulent In The Industry Mohd Faizal bin Ab. Hamid, Norhayati Mohd Idris Haji/Umrah Vol. 10. No. 2, 2016
152 Perlaksanaan Ibadat Haji Pakej al-Maas : Hukum Dan Cadangan Mohammad Nidzam bin Abdul Kadir Haji/Umrah Vol. 10. No. 2, 2016
153 Zakat : Optimum Economic Aid Roshaiza Taha Zakat Vol. 10. No. 2, 2016
Muhammad Faris Zulkifli
Mohd Rodzi Embong
Mohd Nazli Mohd Noor
154 Hukum Pelaksanaan Wakaf Tunai Menurut Pandangan Ulama Ahmad Rijalluddin bin Mohd Ramli Wakaf Vol. 10. No. 2, 2016
155 The Development Of Waqf Properties : A View From Saudi Arabia Country Alqathama Helal Ghazi H Wakaf Vol. 10. No. 2, 2016
Hydzulkifli Hasim Omar
Mohd Fauzwadi Mat Ali
Mohd Solehuddin Shuib
156 Zakat In A Nutshell Roshaiza Taha Zakat Vol. 10. No. 2, 2016
157 Permasalahan Haji Dan Umrah Bagi Jemaah Wanita Berhaid Garis Panduan Penyelesaian Haid Bagi Jemaah Wanita Yang Melaksanakan Ibadat Haji Dan Umrah Di Tanah Suci Mekah Tn. Hj. Lukmanul Hakim Hj. Hanafi Haji/Umrah Vol. 10. No. 2, 2016
Dr. Syahirah Tan Sri Dato’ Dr Hj. Abdul Shukor Hussein
Norasikhin binti Abu Seman
158 Keberkesanan Agihan Zakat Perubatan Oleh Institusi Zakat : Kajian Lembaga Zakat Selangor (LZS) Dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Muhammad Hafiz Hassan Zakat Vol. 11, No. 1, 2017
Hairunnizam Wahid
Prof. Madya Sanep Ahmad
159 Relevensi Konsep Istibdal Sebagai Medium Penyelesaian Masalah Pembangunan Tanah Wakaf Di Malaysia Afiffudin bin Mohammed Noor Wakaf Vol. 11, No. 1, 2017
Che Zuina binti Ismail
160 Peranan Maqasid Syariah Dalam Wakaf Dan Zakat Dr Nur Mohammad Hadi bin Zahalan Zakat dan Wakaf Vol. 11, No. 1, 2017
161 Amalan Kutipan Zakat Rentas Sempadan Tanpa Tauliah: Satu Tinjauan Awal Mohamed Hadi Abd Hamid, Ibrahim Ismail Zakat dan Wakaf Vol. 11, No. 1, 2017
162 Meningkatkan Keberdayaan Baitulmal Dalam Menangani Permasalahan Sosioekonomi Umat Islam Prof. Dato’ Dr. Haji Mohammad Haji Alias, Zakat Vol. 11, No. 1, 2017
Dr. Mohd Farihal Osman,
Hj. Azzerol Effendy Abdul Kadir
163 Agihan Zakat Melalui Pendidikan Menerusi Anak Syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (Maiwp): Suatu Pengalaman Institut Profesional Baitulmal (Ipb) Muhammad Farid bin Adnan Zakat dan Wakaf Vol. 11, No. 1, 2017
Dr. Izwan Hadith bin Md Ithnan
164 Pengajian Muamalat IPB: Program Homegrown Zakat, Wakaf, Haji Dan Umrah Wan Mohd al-Faizee Zakat, Wakaf, Haji Dan Umrah Vol. 11, No. 1, 2017
Dr. Mohamad Fitri Mohamad Yusoff
165 Undang-Undang Pembangunan Tanah Pertanian Menurut Perspektif Islam : Tinjauan Terhadap Dasar Pertanian Negara (DPN) Mohd Burhanuddin bin Zakaria Lain-Lain Vol. 11, No. 2, 2017
Dr Roslan bin Abd Rahman
Dr Abd Soma bin Thoarlim
Juairiah binti Hassan
166 Relevensi Konsep Istibdal Sebagai Medium Penyelesaian Masalah Pembangunan Tanah Wakaf Di Malaysia Afiffudin bin Mohammed Noor Wakaf Vol. 11, No. 2, 2017
Che Zuina binti Ismail
167 Tawaf Bagi Wanita Ketika Haid Menurut Ibn Taimiyyah Mohammad Nidzam bin Abdul Kadir Haji/Umrah Vol. 11, No. 2, 2017
168 Maqasid Syariah Dalam Pengagihan Zakat Asnaf al-Gharimin Di Institusi-Institusi Zakat Di Malaysia Halim bin Ismail, Dr Mohd Noor bin Daud Zakat Vol. 11, No. 2, 2017
169 Cadangan Pembiayaan Kos Rawatan Pesakit Kanser Melalui Dana Sadaqah Crowdfunding : Kajian Kes Di Kuala Terengganu, Terengganu Siti Nur Fatin Atirah Rosli Mal Vol. 11, No. 2, 2017
Hairunnizam Wahid
Mohd Ali Mohd Noor
170 Kreativiti Tamadun Manusiawi Dalam Citra Tradisi Nabawi Muhammad Azizan bin Abdullah Lain-Lain Vol. 11, No. 2, 2017

Prayer Time for Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & As Time With It

Imsak 5.46 Subuh 5.56 Syuruk 07.09 Zohor 13.22 Asar 16.47 Maghrib 19.30 Isyak 20.45
Arab Saudi
Malaysia
Contact JAWHAR
Jabatan Wakaf, Zakat & Haji (JAWHAR)
Aras 8-9, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya (KIP),
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3,
62100 Putrajaya, Malaysia
Public Hotline
Telephone: +(6) 03-8883 7400
Fax: +(6) 03-8883 7406
Email: pejabatam[at]jawhar[dot]gov[dot]my
Statistic
Last Updated: 21 October, 2021 @ 4:17 PM
You're Visitor Number: [wHitCounter]
Top