Laman Kompilasi Tesis Berkaitan Teras JAWHAR (i-Thesis)

Laman Kompilasi Tesis Berkaitan Bidang Teras Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) adalah satu inisiatif JAWHAR bagi mengumpul semua tesis yang dibuat dan diletakkan di dalam satu medium yang dinamakan sebagai i-Thesis. Tesis yang dikumpul adalah berkaitan bidang teras JAWHAR iaitu Wakaf, Zakat, Mal dan Haji serta Umrah dimana tesis tersebut dikumpul daripada beberapa pusat pengajian tinggi tempatan. Diantara pusat pengajian tinggi yang terlibat ialah Universiti Malaya (UM), Universiti Sains Malaysia (USM) dan beberapa lagi pusat pengajian tinggi yang lain.

Bil Unversiti Jumlah Tesis
1 Universiti Sains Malaysia (USM) 21
2 Universiti Malaya (UM) 74
3 Universiti Teknikal Malaysia (UTEM) 2
4 Universiti Utara Malaysia (UUM) 40
5 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 3
6 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 61