Public Government JAWHAR Staff

Awqaf Section

 • Menjalinkan kerjasama pintar pembangunan hartanah wakaf bersama GLC/Swasta dan lain-lain;
 • Merancang, melaksana dan memantau program pembangunan wakaf dalam rancangan pembangunan ekonomi lima tahun Malaysia;
 • Mewujudkan tatacara standard pengurusan kewangan dan perakuan untuk kegunaan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN);
 • Mewujud dan menyelaraskan pembangunan dan guna pakai sistem standard teknologi maklumat dan komunikasi ICT;
 • Mengawasi pengurusan dan pembangunan harta wakaf;
 • Memberi khidmat nasihat dan mudah cara dalam pembangunan organisasi dan urusan-urusan berkaitan wakaf;
 • Mengendali kajian, menyediakan laporan dan mengemukakan perakuan mengenai isu-isu wakaf;
 • Mengurus setia mesyuarat penyelarasan peringkat kebangsaan dan persidangan berkaitan wakaf; dan
 • Mewakili negara dalam perundingan dan forum rasmi berkaitan urusan wakaf.
 • Melaksanakan projek-projek kecil berimpak besar menggunakan dana Kerajaan Persekutuan;
 • Mengadakan kerjasama pintar dengan High Networth Individual Muslim (HNIM) dalam pembangunan hartanah wakaf menerusi program Corporate Social Responsibility (CSR).

Prayer Time for Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & As Time With It

Imsak 5.41 Subuh 5.51 Syuruk 07.07 Zohor 13.15 Asar 16.22 Maghrib 19.20 Isyak 20.29
Arab Saudi
Malaysia
SIRIM IQNet SIRIM QAS MPC
Contact JAWHAR
Jabatan Wakaf, Zakat & Haji (JAWHAR)
Aras 8-9, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya (KIP),
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3,
62100 Putrajaya, Malaysia
Public Hotline
Telephone: +(6) 03-8883 7400
Fax: +(6) 03-8883 7406
Email: pejabatam[at]jawhar[dot]gov[dot]my
Statistic
Last Updated: 28 September, 2020 @ 2:56 PM
You're Visitor Number: [wHitCounter]
Top