Public Government JAWHAR Staff

Management Services Section

Unit Sumber Manusia Dan Pentadbiran

 1. Pengurusan hal ehwal khidmat pengurusan;
 2. Menguruskan perolehan Jabatan;
 3. Pengurusan Aset Jabatan;
 4. Keurusetiaan Mesyuarat Jabatan;
 5. Pengurusan hal ehwal kakitangan;
 6. Menyelenggara fail Jabatan;
 7. Mengendalikan keceriaan dan keselamatan pejabat;
 8. Pengurusan hal ehwal latihan;
 9. Merancang dan menjalankan modul-modul latihan/kursus;

Unit Kewangan

 1. Pengurusan hal ehwal kewangan;
 2. Membuat Analisis Penyata Kewangan Hasil Projek-Projek Wakaf Dan Menjaga Akaun Baitulmal;

Seksyen Teknologi Maklumat

 1. Merancang strategi sistem pengkomputeran JAWHAR bagi perkhidmatan ICT yang cekap dan berkesan;
 2. Memastikan pelaksanaan projek ICT mengikut perancangan ISP, dasar, pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan;
 3. Merancang, membangun, menyelaras, mengawasi pelaksanaan dan menyelenggara sistem aplikasi bagi menyokong perkhidmatan teras laman web JAWHAR;
 4. Mengkaji keperluan keselamatan perkakasan/perisian dan rangkaian serta memastikan sistem komputer berfungsi dengan baik dan berkesan;
 5. Memberi perkhidmatan teknikal dan menyelenggara kemudahan ICT;
 6. Memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan ICT;
 7. Meningkatkan keupayaan pengurusan dan operasi JAWHAR melalui penggunaan ICT;
 8. Membantu JAWHAR melaksanakan aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik; dan
 9. Mengawalselia keselamatan ICT selaras dengan garis panduan keselamatan ICT sektor awam.

Prayer Time for Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & As Time With It

Imsak 05.35 Subuh 05.45 Syuruk 07.07 Zohor 13.20 Asar 16.46 Maghrib 19.29 Isyak 20.44
Arab Saudi
Malaysia
SIRIM IQNet SIRIM QAS MPC
Contact JAWHAR
Jabatan Wakaf, Zakat & Haji (JAWHAR)
Aras 8-9, Blok D, Kompleks Islam Putrajaya (KIP),
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 3,
62100 Putrajaya, Malaysia
Public Hotline
Telephone: +(6) 03-8883 7400
Fax: +(6) 03-8883 7406
Email: pejabatam[at]jawhar[dot]gov[dot]my
Statistic
Last Updated: 17 October, 2019 @ 5:38 PM
You're Visitor Number: [wHitCounter]
Top